Craftman

Datum: 22/11/2014 23:35:45

Staženo: 478x

Popis:

~BOT~   id: 7625278

 

Autor neznámý

 

 

 private ushort _ironWiresG = 0x1876;
        private ushort _copperStringG = 0x1879;
        private ushort _silverStringG = 0x1877;
        private ushort _goldStringG = 0x1878;
        private ushort _ironStringG = 0x1420;
        private ushort _formaLahveG = 0x0E7F;


Hodnocení: 3.8/10 (84 hlasy)

Download file:cs

Příkazy:

 • ,exec ironwire
 • ,exec ironwire "int pocetv"
 • ,exec ironstring
 • ,exec ironstring "int pocetv"
 • ,exec copperwire
 • ,exec copperwire "int pocetv"
 • ,exec silverwire
 • ,exec silverwire "int pocetv"
 • ,exec goldwire
 • ,exec goldwire "int pocetv"
 • ,exec formalahve
 • ,exec formalahve "int pocetv"

Kód:

using Phoenix;
using Phoenix.WorldData;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Collections;
using System.Threading;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;

namespace Scripts.DarkParadise
{
  public class Craftsman
  {
    private UOItem _zdrojB;
    private UOItem _cielB;
    private string[] _hlasky = { "You put", "You fail", "Tinkering failed", "You have failed" };
    private int _podarky;
    private int _nepodarky;

    //grafika materiálu
    private ushort _ironG = 0x1BEF;
    private ushort _copperG = 0x1BE3;
    private ushort _silverG = 0x1BF5;
    private ushort _goldG = 0x1BE9;
    private ushort _iStringG = 0x1876;
    private ushort _barrelLidG = 0x1DB8;
    private ushort _barrelStavesG = 0x1EB1;

    //color materiálu
    //_nullC - pre všetko, čo má color hodnotu 0x0000
    private ushort _nullC = 0x0000;

    //grafika nástrojov pre crafta
    private ushort _tinkerTools = 0x1EBC;

    //grafika výrobkov
    private ushort _ironWiresG = 0x1876;
    private ushort _copperStringG = 0x1879;
    private ushort _silverStringG = 0x1877;
    private ushort _goldStringG = 0x1878;
    private ushort _ironStringG = 0x1420;
    private ushort _formaLahveG = 0x0E7F;

    //color vyrobkov
    private ushort _formaLahveC = 0x0909;

    //jednotlivé menu výroby
    private string[] _iWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Iron Wire" };
    private string[] _cWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Copper Wire" };
    private string[] _sWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Silver Wire" };
    private string[] _gWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Gold Wire" };
    private string[] _iString = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Iron String" };
    private string[] _formaL = { "Carpentry", "Containers & Cont. parts", "Containers & Cont. parts", "Forma na lahve" };

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 Iron ingot 
    /// Skill -- Tinkering 0.0
    /// </summary>
    [Executable]
    public void IronWire()
    {
      IronWire(0);
    }
    [Executable]
    public void IronWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _iStringG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_iWires, pocetV, _tinkerTools, table, _ironWiresG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 Iron wire 
    /// Skill -- Tinkering 35 + 35 blacksmithy 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void IronString()
    {
      IronString(0);
    }
    [Executable]
    public void IronString(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _ironG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_iString, pocetV, _tinkerTools, table, _ironStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 copper ingot 
    /// Skill -- Tinkering 15,0 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void CopperWire()
    {
      CopperWire(0);
    }
    [Executable]
    public void CopperWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _copperG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_cWires, pocetV, _tinkerTools, table, _copperStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 sivler ingot 
    /// Skill -- Tinkering 20,0 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void SilverWire()
    {
      SilverWire(0);
    }
    [Executable]
    public void SilverWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _silverG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_sWires, pocetV, _tinkerTools, table, _silverStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 gold ingot 
    /// Skill -- Tinkering 25,0 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void GoldWire()
    {
      GoldWire(0);
    }
    [Executable]
    public void GoldWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _goldG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_gWires, pocetV, _tinkerTools, table, _goldStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 2 barrel staves, 2 barrel lid 
    /// Skill -- Carpentry 90,0
    /// </summary>
    [Executable]
    public void FormaLahve()
    {
      FormaLahve(0);
    }
    [Executable]
    public void FormaLahve(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material1 = { _barrelLidG, _nullC, 2 };
      ushort[] material2 = { _barrelStavesG, _nullC, 2 };

      table.Add(1, material1);
      table.Add(2, material2);

      Craftenie(_formaL, pocetV, _tinkerTools, table, _formaLahveG, _formaLahveC);
    }

    /// <summary>
    /// Základ craftenia pre výrobky, pre ktoré je potrebné len jeden materiál na výrobu
    /// menu - craftské menu pre daný výrobok
    /// pocet - udáva číslo, koľko výrobkov chce vyrobiť
    /// tool - grafika crafstkého nástroja, ktoré je potrebné pre daný výrobok
    /// mastros - hashtabulka kde value = pole s hodnotami materiálu, grafika, color a počet daného materiálu
    /// vyrobokG - grafika výsledného výrobku
    /// vyrobokC - color výsledného výrobku
    /// </summary>
    public void Craftenie(string[] menu, int pocet, ushort tool, Hashtable matros, ushort vyrobokG, ushort vyrobokC)
    {
      //grafika a množštvo materiálu, ktorého počet je najmenší pri výrobe
      ushort matG = 0x000;
      int amount = 0;
      _podarky = 0;
      _nepodarky = 0;

      //kontrola nástrojov
      UOItem tools = World.Player.Backpack.AllItems.FindType(tool, _nullC);
      if (tools.Amount < 1)
      {
        UO.PrintWarning("Chyba ti nastroj, koncim!");
        return;
      }
      
      TargetContainers();
    
    slucka:
      foreach (DictionaryEntry de in matros)
      {
        ushort[] temp = (ushort[])de.Value;
        //ushort mnozstvo = (ushort)((int)de.Key * 20);

        if (amount > temp[2])
        {
          amount = (int)temp[2];
          matG = temp[0];
        }

        if (UO.Count(temp[0]) < temp[2])
        {
          UOItem material = _zdrojB.AllItems.FindType(temp[0], temp[1]);
          if (material.Amount > 0)
            material.Move((ushort)(temp[2] * 20), World.Player.Backpack.Serial);
          else
          {
            UO.PrintWarning("Nedostatok materialu u zdroje, koncim!");
            Presun(vyrobokG, vyrobokC, matros);
            return;
          }
        }
      }

      do
      {
        UO.Print(_podarky == pocet);
        if (pocet > 0)
        {
          if (_podarky == pocet)
          {
            Presun(vyrobokG, vyrobokC, matros);
            return;
          }
        }

        //UO.PrintInformation("Vyrabam");
        UO.WaitMenu(_iWires);
        tools.Use();
        Journal.WaitForText(true, _hlasky);

        if (UO.InJournal("You put"))
          _podarky++;
        else
          _nepodarky++;

        UO.DeleteJournal();
      }
      while (UO.Count(matG) > amount);

    goto slucka;
    }

    private void Presun(ushort vyrobokG, ushort vyrobokC, Hashtable matros)
    {
      foreach (DictionaryEntry de in matros)
      {
        ushort[] temp = (ushort[])de.Value;

        //prenesiem výrobky do bedne + vrátim materiál na pôvodné miesto
        UO.PrintInformation("Prenasam vyrobky a materialy");
        UOItem vyrobky = World.Player.Backpack.AllItems.FindType(vyrobokG, vyrobokC);
        UOItem materialy = World.Player.Backpack.AllItems.FindType(temp[0], temp[1]);

        vyrobky.Move(0, _cielB.Serial);
        materialy.Move(0, _zdrojB.Serial);
      }
    }

    private void TargetContainers()
    {
      UO.PrintInformation("Vyber bednu z matrosom!");
      _zdrojB = new UOItem(UIManager.TargetObject());
      UO.Wait(100);
      UO.PrintInformation("Vyber bednu na hotove vyrobky");
      _cielB = new UOItem(UIManager.TargetObject());

      _zdrojB.Use();
      _cielB.Use();
    }
  }
}

Strana: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11... 12
17 Jul 2021

Top USA award-winning contemporary architects, Studio Khora among top architecture firms in Miami and in the US. Find an architect for modern houses or contemporary houses with the best American architects, Fort Lauderdale architect and top Miami architects. Like New York architects, Studio Khora is focused on luxury homes.

cardershoponline
17 Jul 2021

Generate work visa credit card card and mastercard, all these generated card numbers are valid, and you can customize credit card type, cvv, expiration time, name, Dumps, PayPal, SSN, DOB, Full CC INFO, Bank Logins, Tracks, Carder Tools, Cvv Shop Site , Sell CC, CarderShop, Best Shop Cvv Online Buy CC format to generate.

logikapoker
17 Jul 2021

logikaqq adalah situs judi online terpercaya dari pkv games yang menyediakan permainan judi kartu dominoqq, bandarqq, poker online dan qiu qiu online terbaik dengan deposit uang asli. Perjudian online benar-benar logikaqq merupakan alasan umum untuk berhutang, paling tidak karena ketersediaan 24 jam dan kemudahan yang dapat Anda lupakan bahwa Anda menghabiskan uang sungguhan.

coloringpages
17 Jul 2021

In a present-day idyllic kingdom, the benevolent teenaged son of the King and Queen (Beast and Belle from Disney's iconic "Beauty and the Beast") is poised to take the Disney Descendants Coloring Pages throne. You can print, play Descendants coloring games or download them to color and offer them to your family and friends.

14 Jul 2021

Secara garis besar CMD368link hanya sebagai penyedia link alternatif cmd368 yang tentunya sudah kami cek kebenarannya dan kelayakan cmd368 sebagai bandar bola yang memiliki tingkat keamanan dalam melakukan transaksi deposit maupun penarikan dana serta memiliki pelayanan yang memuaskan untuk menyelesaikan masalah yang anda alami.

bestgumbetescort
13 Jul 2021

Dünya’da o kadar fazla renk, öylesine çok tarz var ki gözümde kimseyi bir tutmuyorum açıkçası. Sadece benim yanımda olanlar üstünden düşünmemeye çabalıyorum olayları. Hep bir başka bakış açısı da olabileceğine inanıyorum. Bence sürekli olarak doğru kararlar almamda bununda etkisi azımsanmayacak kadar fazla. Bodrum Escort Daha sen bir şeyleri ifade etmeden bile bakışlarından bir şeyler çıkartabileceğime bitez escort eminim.Benim diğerleri gibi başkalarını ezerek yahut üstüne çıkarak merdivenleri aşma arzum yok içimde.

12 Jul 2021

This article is very good, I think this is one example of an article that really helps readers to easily understand the contents of this discussion. Don't forget to visit my site joker123

09 Jul 2021

logikaqq adalah situs judi qiu qiu online terpercaya uang asli dengan permainan terlengkap dari pkv games 24 jam. 1 akun dapat bermain poker online, bandarq, dominoqq dan judi online lainnya dengan deposit pulsa tanpa potongan. LogikaQQ hanyalah situs judi qq online 24 jam terpercaya, permainan agen dominoqq, bandarq, bandarqq dan judi qiu qiu pkv permainan poker online terbaik Indonesia.

pragmaticplayslot
08 Jul 2021

SLOT404 situs togel online terpercaya singapura, hongkong, sydney dengan data keluaran tercepat lengkap game slot https://www.bitsdujour.com/profiles/zqbzvH online, live casino, judi rolet terbaik di indonesia.Kini permainan casino sudah dapat dimainkan secara live casino menggunakan koneksi internet.

03 Jul 2021

MPO777 adalah situs judi online terpercaya di Indonesia yang menyediakan game judi slot terbaik. Kami adalah MPO777 Link alternatif resmi dan terpercaya. Sebagai solusi bagi para ahli judi online, kami memiliki akses yang mudah dan Anda dapat bermain kapan saja dan di mana saja melalui gadget favorit Anda. Selain itu, ada beberapa permainan poker online terbaik dari MPO PLAY.

baccaratworld
02 Jul 2021

เล่นเกม คาสิโน ได้เงินจริง รวมเกมพนันยอดฮิต บาคาร่า เกมทำเงินยุคใหม่ที่ทุกคนต้องไปโดน เล่นง่าย จ่ายจริง เล่นเกมแบบไลฟ์สด พร้อมโปรโมชั่นอีกเพียบ คาสิโน ถือว่าเป็นแหล่งการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ที่นักพนันส่วนใหญ่นิยมเข้ามาเดิมพันมากที่สุด ซึ่งนักพนันจะได้พบกับรูปแบบการเดิมพันที่มีความเสมือนจริง โดยเกมพนันส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมในรูปแบบของการถ่ายทอดสดที่จะทำให้นักพนันสามารถเลือกเดิมพันได้ในแบบระบบเรียลไทม์ นอกจากนี้นักพนันก็ยังได้พบกับการ บาคาร่า แจกรางวัลต่าง ๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วนที่จะที่ให้ผลตอบแทนและกำไรที่ดีกว่าการเข้าไปเดิมพันภายในบ่อนแบบของจริงอีกด้วย.

baccaratworld
02 Jul 2021

เล่นเกม คาสิโน ได้เงินจริง รวมเกมพนันยอดฮิต บาคาร่า เกมทำเงินยุคใหม่ที่ทุกคนต้องไปโดน เล่นง่าย จ่ายจริง เล่นเกมแบบไลฟ์สด พร้อมโปรโมชั่นอีกเพียบ คาสิโน ถือว่าเป็นแหล่งการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ที่นักพนันส่วนใหญ่นิยมเข้ามาเดิมพันมากที่สุด ซึ่งนักพนันจะได้พบกับรูปแบบการเดิมพันที่มีความเสมือนจริง โดยเกมพนันส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมในรูปแบบของการถ่ายทอดสดที่จะทำให้นักพนันสามารถเลือกเดิมพันได้ในแบบระบบเรียลไทม์ นอกจากนี้นักพนันก็ยังได้พบกับการ https://www.cafeconlibrosbk.com/profile/tamaraadamovich89/profile แจกรางวัลต่าง ๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วนที่จะที่ให้ผลตอบแทนและกำไรที่ดีกว่าการเข้าไปเดิมพันภายในบ่อนแบบของจริงอีกด้วย.

02 Jul 2021

Food-and-mortar verification is no longer an option, it is a necessity. We guide you to private Toto safety playgrounds and major sites that have been verified based on safety. Through rigorously reviewed accurate data and objective data with no error of 1%, we make sure that no single victim occurs. We are working hard to verify the perfect fit so that all users can safely and happily use the major sites, and from the user's point of view. strives to ensure perfect eat-and-run verification so that you can use it freely.

26 Jun 2021

Merlionbet88 adalah situs judi online terpercaya menyediakan permainan judi bola, casino online, slot online dan togel online uang asli dengan deposit 24 jam. Merlionbet88 menggunakan server pragmatic play untuk https://leenelson.com/ bermain slot online dan sbobet online dengan transaksi yang didukung oleh deposit pulsa tanpa potongan. Situs Merlionbet88 merupakan salah satu agen judi online yang menyediakan beragam game casino online dengan tingkat kemenangan terbaik. Hal ini telah terbukti dengan tampilan situs yang menarik dan banyak kemenangan jackpot setiap harinya.

24 Jun 2021

Best cvv shop dump website new unicvv unicvv is the largest credit card dump and cvv shop on the internet. On our Uniccshop, we have Unicc and Unicvv. Become a member today and enjoy the perks. To log in, go here.

togelpokeronline
23 Jun 2021

Data hasil live togel online singapore, hongkong, sydney, kamboja, macao, seoul, manila, dan rakutentoto https://balashenkova.contently.com/ terbaru hari ini di cektoto.Keluaran nomor togel, result nomor togel, result togel hari ini, keluaran hk, result togel singapore, result sydney, magnum 4d, pcso, bulls eye.

23 Jun 2021

This Ferum shop is ranked among the most reputed fe shops that you can trust for fe acc 18 and fe shop ru Visit this page for ferum shop login!Ferum Shop Feshop - Fe-acc18.ru Fe-Shop Login Ferum Sshop Original The best CC & CVV & Dumps with bin Shop 2021

22 Jun 2021

WINSLOT303 merupakan top 1 besar situs judi slot online terpercaya, casino online, game slot, judi bola, pragmatic slot dan daftar judi online lainnya di indonesia. Banyak Pemain saat ini begitu ramai tertarik dengan permainan judi online. Itu dikarenakan games ini sangat mudah dimainkan dan sangat cepat mendapatkan peluang game slot online untuk menang. Tak jarang para penggemar judi online bisa mendapatkan untung besar Ketika bermain judi slot ini dengan putaran permainan terus menerus, sehingga selain bisa mendapatkan untung pemain juga akan sangat puas Ketika bermain game slot.

spanielpuppies
21 Jun 2021

We just sell superior Cocker Spaniels from top bloodlines, with the correct physique, conformation and temperament. We've spent endless hours choosing the right bloodlines and our dogs prove it. Our females are high quality and are bred exclusively with champion american cocker spaniel puppies for sale near me pedigrees with proven track records to maximise the possibility of solid conformation and breed standards.

Strana: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11... 12

Nový komentář