Craftman

Datum: 22/11/2014 23:35:45

Staženo: 539x

Popis:

~BOT~   id: 7625278

 

Autor neznámý

 

 

 private ushort _ironWiresG = 0x1876;
        private ushort _copperStringG = 0x1879;
        private ushort _silverStringG = 0x1877;
        private ushort _goldStringG = 0x1878;
        private ushort _ironStringG = 0x1420;
        private ushort _formaLahveG = 0x0E7F;


Hodnocení: 3.8/10 (94 hlasy)

Download file:cs

Příkazy:

 • ,exec ironwire
 • ,exec ironwire "int pocetv"
 • ,exec ironstring
 • ,exec ironstring "int pocetv"
 • ,exec copperwire
 • ,exec copperwire "int pocetv"
 • ,exec silverwire
 • ,exec silverwire "int pocetv"
 • ,exec goldwire
 • ,exec goldwire "int pocetv"
 • ,exec formalahve
 • ,exec formalahve "int pocetv"

Kód:

using Phoenix;
using Phoenix.WorldData;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Collections;
using System.Threading;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;

namespace Scripts.DarkParadise
{
  public class Craftsman
  {
    private UOItem _zdrojB;
    private UOItem _cielB;
    private string[] _hlasky = { "You put", "You fail", "Tinkering failed", "You have failed" };
    private int _podarky;
    private int _nepodarky;

    //grafika materiálu
    private ushort _ironG = 0x1BEF;
    private ushort _copperG = 0x1BE3;
    private ushort _silverG = 0x1BF5;
    private ushort _goldG = 0x1BE9;
    private ushort _iStringG = 0x1876;
    private ushort _barrelLidG = 0x1DB8;
    private ushort _barrelStavesG = 0x1EB1;

    //color materiálu
    //_nullC - pre všetko, čo má color hodnotu 0x0000
    private ushort _nullC = 0x0000;

    //grafika nástrojov pre crafta
    private ushort _tinkerTools = 0x1EBC;

    //grafika výrobkov
    private ushort _ironWiresG = 0x1876;
    private ushort _copperStringG = 0x1879;
    private ushort _silverStringG = 0x1877;
    private ushort _goldStringG = 0x1878;
    private ushort _ironStringG = 0x1420;
    private ushort _formaLahveG = 0x0E7F;

    //color vyrobkov
    private ushort _formaLahveC = 0x0909;

    //jednotlivé menu výroby
    private string[] _iWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Iron Wire" };
    private string[] _cWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Copper Wire" };
    private string[] _sWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Silver Wire" };
    private string[] _gWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Gold Wire" };
    private string[] _iString = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Iron String" };
    private string[] _formaL = { "Carpentry", "Containers & Cont. parts", "Containers & Cont. parts", "Forma na lahve" };

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 Iron ingot 
    /// Skill -- Tinkering 0.0
    /// </summary>
    [Executable]
    public void IronWire()
    {
      IronWire(0);
    }
    [Executable]
    public void IronWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _iStringG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_iWires, pocetV, _tinkerTools, table, _ironWiresG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 Iron wire 
    /// Skill -- Tinkering 35 + 35 blacksmithy 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void IronString()
    {
      IronString(0);
    }
    [Executable]
    public void IronString(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _ironG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_iString, pocetV, _tinkerTools, table, _ironStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 copper ingot 
    /// Skill -- Tinkering 15,0 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void CopperWire()
    {
      CopperWire(0);
    }
    [Executable]
    public void CopperWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _copperG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_cWires, pocetV, _tinkerTools, table, _copperStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 sivler ingot 
    /// Skill -- Tinkering 20,0 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void SilverWire()
    {
      SilverWire(0);
    }
    [Executable]
    public void SilverWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _silverG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_sWires, pocetV, _tinkerTools, table, _silverStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 gold ingot 
    /// Skill -- Tinkering 25,0 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void GoldWire()
    {
      GoldWire(0);
    }
    [Executable]
    public void GoldWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _goldG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_gWires, pocetV, _tinkerTools, table, _goldStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 2 barrel staves, 2 barrel lid 
    /// Skill -- Carpentry 90,0
    /// </summary>
    [Executable]
    public void FormaLahve()
    {
      FormaLahve(0);
    }
    [Executable]
    public void FormaLahve(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material1 = { _barrelLidG, _nullC, 2 };
      ushort[] material2 = { _barrelStavesG, _nullC, 2 };

      table.Add(1, material1);
      table.Add(2, material2);

      Craftenie(_formaL, pocetV, _tinkerTools, table, _formaLahveG, _formaLahveC);
    }

    /// <summary>
    /// Základ craftenia pre výrobky, pre ktoré je potrebné len jeden materiál na výrobu
    /// menu - craftské menu pre daný výrobok
    /// pocet - udáva číslo, koľko výrobkov chce vyrobiť
    /// tool - grafika crafstkého nástroja, ktoré je potrebné pre daný výrobok
    /// mastros - hashtabulka kde value = pole s hodnotami materiálu, grafika, color a počet daného materiálu
    /// vyrobokG - grafika výsledného výrobku
    /// vyrobokC - color výsledného výrobku
    /// </summary>
    public void Craftenie(string[] menu, int pocet, ushort tool, Hashtable matros, ushort vyrobokG, ushort vyrobokC)
    {
      //grafika a množštvo materiálu, ktorého počet je najmenší pri výrobe
      ushort matG = 0x000;
      int amount = 0;
      _podarky = 0;
      _nepodarky = 0;

      //kontrola nástrojov
      UOItem tools = World.Player.Backpack.AllItems.FindType(tool, _nullC);
      if (tools.Amount < 1)
      {
        UO.PrintWarning("Chyba ti nastroj, koncim!");
        return;
      }
      
      TargetContainers();
    
    slucka:
      foreach (DictionaryEntry de in matros)
      {
        ushort[] temp = (ushort[])de.Value;
        //ushort mnozstvo = (ushort)((int)de.Key * 20);

        if (amount > temp[2])
        {
          amount = (int)temp[2];
          matG = temp[0];
        }

        if (UO.Count(temp[0]) < temp[2])
        {
          UOItem material = _zdrojB.AllItems.FindType(temp[0], temp[1]);
          if (material.Amount > 0)
            material.Move((ushort)(temp[2] * 20), World.Player.Backpack.Serial);
          else
          {
            UO.PrintWarning("Nedostatok materialu u zdroje, koncim!");
            Presun(vyrobokG, vyrobokC, matros);
            return;
          }
        }
      }

      do
      {
        UO.Print(_podarky == pocet);
        if (pocet > 0)
        {
          if (_podarky == pocet)
          {
            Presun(vyrobokG, vyrobokC, matros);
            return;
          }
        }

        //UO.PrintInformation("Vyrabam");
        UO.WaitMenu(_iWires);
        tools.Use();
        Journal.WaitForText(true, _hlasky);

        if (UO.InJournal("You put"))
          _podarky++;
        else
          _nepodarky++;

        UO.DeleteJournal();
      }
      while (UO.Count(matG) > amount);

    goto slucka;
    }

    private void Presun(ushort vyrobokG, ushort vyrobokC, Hashtable matros)
    {
      foreach (DictionaryEntry de in matros)
      {
        ushort[] temp = (ushort[])de.Value;

        //prenesiem výrobky do bedne + vrátim materiál na pôvodné miesto
        UO.PrintInformation("Prenasam vyrobky a materialy");
        UOItem vyrobky = World.Player.Backpack.AllItems.FindType(vyrobokG, vyrobokC);
        UOItem materialy = World.Player.Backpack.AllItems.FindType(temp[0], temp[1]);

        vyrobky.Move(0, _cielB.Serial);
        materialy.Move(0, _zdrojB.Serial);
      }
    }

    private void TargetContainers()
    {
      UO.PrintInformation("Vyber bednu z matrosom!");
      _zdrojB = new UOItem(UIManager.TargetObject());
      UO.Wait(100);
      UO.PrintInformation("Vyber bednu na hotove vyrobky");
      _cielB = new UOItem(UIManager.TargetObject());

      _zdrojB.Use();
      _cielB.Use();
    }
  }
}

Strana: 1,2
19 Nov 2022

PTLIGA menyediakan kemudahan deposit menggunakan pulsa dan E-money yang online selama 24 jam.

17 Nov 2022

https://ptligaslot.com https://ptligaslot.com https://ptligaslot.com https://ptligaslot.com https://ptligaslot.com https://ptligaslot.com https://ptligaslot.com https://ptligaslot.com https://ptligaslot.com https://ptligaslot.com https://ptligaslot.com https://ptligaslot.com

12 Aug 2022

https://www.robot-maker.com/forum/user/19629-slotonlinemudah/ https://myspace.com/donaldjvierra78 https://giphy.com/channel/slotpalinggampang https://www.redbubble.com/people/bocorangacor/ https://sharetv.com/user/slotonlinemudah https://participez.nancy.fr/profiles/judislotterbaik/activity https://www.instapaper.com/p/11062868

21 Jul 2022

PTBOLA : Merupakan agen bola resmi terbaik dan terpercaya untuk anda ingin bertaruh mix parlay jitu dan daftar agen resmi piala dunia 2022. PTBOLA PTBOLA

jhon set
03 Jul 2022

is easy to fall in love with a mattress based on price or how it feels in the showroom. Unless your mattress has burnt down and you have nowhere to sleep that night (or if a sale ends that specific day), there is no need to make a rushed decision about a mattress. Custom RV mattress

jhon set
27 Jun 2022

Tourist visas are for the most part issued for three or a half year, or one year. The visas are typically different section visas. visa to india

legithackers
25 Jun 2022

The key agenda for choosing the hackers for hire is to construct a security system that is without any breaches and loopholes. Hiring a specialist and expert hacker can keep your company from future cyber-attacks and threats.But it must be kept in mind that hackers aren't inexpensive to hire. Their expertise is quite valuable and important for the company's ;.Having skilled hackers ensures the protection of the company's confidentiality and data. Even though hackers for hire costs a lot of money, you still need to obtain the correct hacker for you in the proper budget. https://www.delacombeps.vic.edu.au/profile/legithackers/profile https://sinergia.dnp.gov.co/Lists/Encuestas%20DNP/DispForm.aspx?ID=1604 https://www.servealabama.gov/profile/legithackers/profile https://www.tarauaca.ac.gov.br/profile/legithackers/profile https://www.tarbut.edu.mx/profile/legithackers/profile

jhon set
23 Jun 2022

Body, mind, and spirit are health aspects to be taken into consideration, when designing a holistic treatment approach. spiritual

31 May 2022

PTBOLA adalah situs judi bola terpercaya dan merupakan partner dari Piala Dunia Qatar 2022 Visit here https://191.96.165.66/

31 May 2022

PT BOLA Situs Bola Online Aman & Terpercaya yang memberikan Promo dan Bonus Menarik untuk para Membernya.

31 May 2022

selain itu PTBOLA akan selalu memberikan pelayanannya yang terbaik. Mainkan Disini : https://191.96.165.66/

31 May 2022

PTBOLA selain menyediakan permainan taruhan bola online untuk pemain judi bola juga dikenal sebagai situs yang menyediakan banyak permainannya hanya dengan 1 User ID, untuk lebih lengkapnya mengenai permainannya, nanti akan dijelaskan dibawah pada subjudil berikutnya. https://nidyumaru.com/

29 May 2022

PT Bola : SITUS JUDI BOLA RESMI DENGAN PASARAN BOLA TERLENGKAP Tersedia Berbagai bonus promo PT Bola Untuk Seluruh Member

27 May 2022

PT Bola SITUS JUDI BOLA TERPERCAYA 1 akun untuk berbagai macam permainan

26 May 2022

PTBOLA Bandar Judi Bola Online Terpercaya - Judi online bola sudah sangat melekat dengan penggila olahraga sepak bola diseluruh dunia. Akan tetapi hampir dari seluruh masyarakat dunia tau bahwa olahraga satu ini sangat berat dengan taruhan bola. Yang membuat penonton dan penggemar dari olahraga tersebut bisa,mendapatkan sensasi lebih asik dan deg - degan ketika,menonton tim andalan mereka bertanding. Sekarang taruhan bola telah dapat dilakukan secara online atau dikenal dengan nama lainnya judi bola online. Pemain dapat memasang taruhan kepada tim olahraga favorit anda. Dengan bermodal Smartphone atau Komputer yang telah dilengkapi oleh koneksi internet.

26 May 2022

PT Bola adalah salah satu bandar bola terpercaya di indonesia dan partner piala dunia 2022

23 May 2022

PT BOLA adalah Situs Bola Online Aman & Terpercaya yang memberikan Promo dan Bonus Menarik untuk para Membernya.

04 May 2022

PT Bola : SITUS JUDI BOLA RESMI DAN MIX PARLAY BOLA TERPERCAYA Tersedia Berbagai bonus promo PT Bola Untuk Seluruh Member

jhon set
30 Apr 2022

Power inverters for cars transform the DC power into AC electricity and give you one or more outlets to plug your devices into. Most also feature USB outlets for today's modern technology. power inverter

Strana: 1,2

Nový komentář