Craftman

Datum: 22/11/2014 23:35:45

Staženo: 420x

Popis:

~BOT~   id: 7625278

 

Autor neznámý

 

 

 private ushort _ironWiresG = 0x1876;
        private ushort _copperStringG = 0x1879;
        private ushort _silverStringG = 0x1877;
        private ushort _goldStringG = 0x1878;
        private ushort _ironStringG = 0x1420;
        private ushort _formaLahveG = 0x0E7F;


Hodnocení: 3.8/10 (75 hlasy)

Download file:cs

Příkazy:

 • ,exec ironwire
 • ,exec ironwire "int pocetv"
 • ,exec ironstring
 • ,exec ironstring "int pocetv"
 • ,exec copperwire
 • ,exec copperwire "int pocetv"
 • ,exec silverwire
 • ,exec silverwire "int pocetv"
 • ,exec goldwire
 • ,exec goldwire "int pocetv"
 • ,exec formalahve
 • ,exec formalahve "int pocetv"

Kód:

using Phoenix;
using Phoenix.WorldData;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Collections;
using System.Threading;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;

namespace Scripts.DarkParadise
{
  public class Craftsman
  {
    private UOItem _zdrojB;
    private UOItem _cielB;
    private string[] _hlasky = { "You put", "You fail", "Tinkering failed", "You have failed" };
    private int _podarky;
    private int _nepodarky;

    //grafika materiálu
    private ushort _ironG = 0x1BEF;
    private ushort _copperG = 0x1BE3;
    private ushort _silverG = 0x1BF5;
    private ushort _goldG = 0x1BE9;
    private ushort _iStringG = 0x1876;
    private ushort _barrelLidG = 0x1DB8;
    private ushort _barrelStavesG = 0x1EB1;

    //color materiálu
    //_nullC - pre všetko, čo má color hodnotu 0x0000
    private ushort _nullC = 0x0000;

    //grafika nástrojov pre crafta
    private ushort _tinkerTools = 0x1EBC;

    //grafika výrobkov
    private ushort _ironWiresG = 0x1876;
    private ushort _copperStringG = 0x1879;
    private ushort _silverStringG = 0x1877;
    private ushort _goldStringG = 0x1878;
    private ushort _ironStringG = 0x1420;
    private ushort _formaLahveG = 0x0E7F;

    //color vyrobkov
    private ushort _formaLahveC = 0x0909;

    //jednotlivé menu výroby
    private string[] _iWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Iron Wire" };
    private string[] _cWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Copper Wire" };
    private string[] _sWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Silver Wire" };
    private string[] _gWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Gold Wire" };
    private string[] _iString = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Iron String" };
    private string[] _formaL = { "Carpentry", "Containers & Cont. parts", "Containers & Cont. parts", "Forma na lahve" };

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 Iron ingot 
    /// Skill -- Tinkering 0.0
    /// </summary>
    [Executable]
    public void IronWire()
    {
      IronWire(0);
    }
    [Executable]
    public void IronWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _iStringG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_iWires, pocetV, _tinkerTools, table, _ironWiresG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 Iron wire 
    /// Skill -- Tinkering 35 + 35 blacksmithy 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void IronString()
    {
      IronString(0);
    }
    [Executable]
    public void IronString(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _ironG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_iString, pocetV, _tinkerTools, table, _ironStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 copper ingot 
    /// Skill -- Tinkering 15,0 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void CopperWire()
    {
      CopperWire(0);
    }
    [Executable]
    public void CopperWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _copperG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_cWires, pocetV, _tinkerTools, table, _copperStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 sivler ingot 
    /// Skill -- Tinkering 20,0 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void SilverWire()
    {
      SilverWire(0);
    }
    [Executable]
    public void SilverWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _silverG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_sWires, pocetV, _tinkerTools, table, _silverStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 gold ingot 
    /// Skill -- Tinkering 25,0 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void GoldWire()
    {
      GoldWire(0);
    }
    [Executable]
    public void GoldWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _goldG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_gWires, pocetV, _tinkerTools, table, _goldStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 2 barrel staves, 2 barrel lid 
    /// Skill -- Carpentry 90,0
    /// </summary>
    [Executable]
    public void FormaLahve()
    {
      FormaLahve(0);
    }
    [Executable]
    public void FormaLahve(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material1 = { _barrelLidG, _nullC, 2 };
      ushort[] material2 = { _barrelStavesG, _nullC, 2 };

      table.Add(1, material1);
      table.Add(2, material2);

      Craftenie(_formaL, pocetV, _tinkerTools, table, _formaLahveG, _formaLahveC);
    }

    /// <summary>
    /// Základ craftenia pre výrobky, pre ktoré je potrebné len jeden materiál na výrobu
    /// menu - craftské menu pre daný výrobok
    /// pocet - udáva číslo, koľko výrobkov chce vyrobiť
    /// tool - grafika crafstkého nástroja, ktoré je potrebné pre daný výrobok
    /// mastros - hashtabulka kde value = pole s hodnotami materiálu, grafika, color a počet daného materiálu
    /// vyrobokG - grafika výsledného výrobku
    /// vyrobokC - color výsledného výrobku
    /// </summary>
    public void Craftenie(string[] menu, int pocet, ushort tool, Hashtable matros, ushort vyrobokG, ushort vyrobokC)
    {
      //grafika a množštvo materiálu, ktorého počet je najmenší pri výrobe
      ushort matG = 0x000;
      int amount = 0;
      _podarky = 0;
      _nepodarky = 0;

      //kontrola nástrojov
      UOItem tools = World.Player.Backpack.AllItems.FindType(tool, _nullC);
      if (tools.Amount < 1)
      {
        UO.PrintWarning("Chyba ti nastroj, koncim!");
        return;
      }
      
      TargetContainers();
    
    slucka:
      foreach (DictionaryEntry de in matros)
      {
        ushort[] temp = (ushort[])de.Value;
        //ushort mnozstvo = (ushort)((int)de.Key * 20);

        if (amount > temp[2])
        {
          amount = (int)temp[2];
          matG = temp[0];
        }

        if (UO.Count(temp[0]) < temp[2])
        {
          UOItem material = _zdrojB.AllItems.FindType(temp[0], temp[1]);
          if (material.Amount > 0)
            material.Move((ushort)(temp[2] * 20), World.Player.Backpack.Serial);
          else
          {
            UO.PrintWarning("Nedostatok materialu u zdroje, koncim!");
            Presun(vyrobokG, vyrobokC, matros);
            return;
          }
        }
      }

      do
      {
        UO.Print(_podarky == pocet);
        if (pocet > 0)
        {
          if (_podarky == pocet)
          {
            Presun(vyrobokG, vyrobokC, matros);
            return;
          }
        }

        //UO.PrintInformation("Vyrabam");
        UO.WaitMenu(_iWires);
        tools.Use();
        Journal.WaitForText(true, _hlasky);

        if (UO.InJournal("You put"))
          _podarky++;
        else
          _nepodarky++;

        UO.DeleteJournal();
      }
      while (UO.Count(matG) > amount);

    goto slucka;
    }

    private void Presun(ushort vyrobokG, ushort vyrobokC, Hashtable matros)
    {
      foreach (DictionaryEntry de in matros)
      {
        ushort[] temp = (ushort[])de.Value;

        //prenesiem výrobky do bedne + vrátim materiál na pôvodné miesto
        UO.PrintInformation("Prenasam vyrobky a materialy");
        UOItem vyrobky = World.Player.Backpack.AllItems.FindType(vyrobokG, vyrobokC);
        UOItem materialy = World.Player.Backpack.AllItems.FindType(temp[0], temp[1]);

        vyrobky.Move(0, _cielB.Serial);
        materialy.Move(0, _zdrojB.Serial);
      }
    }

    private void TargetContainers()
    {
      UO.PrintInformation("Vyber bednu z matrosom!");
      _zdrojB = new UOItem(UIManager.TargetObject());
      UO.Wait(100);
      UO.PrintInformation("Vyber bednu na hotove vyrobky");
      _cielB = new UOItem(UIManager.TargetObject());

      _zdrojB.Use();
      _cielB.Use();
    }
  }
}

Strana: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
footballhits98
26 Nov 2020

ข่าวฟุตบอล ข่าวฟุตบอลวันนี้ ข่าวกีฬาออนไลน์ สดใหม่ทุกวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง ตารางบอล ผลบอล ข่าวกีฬาทั่วโลก ข่าวกีฬาทั่วไป ข่าวบอลวันนี้ บทวิคราะห์บอล footballhits98 com.ข่าวฟุตบอล เมื่อพูดถึงเว็บข่าวกีฬาออนไลน์แล้วนั้น แน่นอนเลยว่า มีหลากหลายเว็บไซต์ ให้ท่าน

footballhits98
26 Nov 2020

ข่าวฟุตบอล ข่าวฟุตบอลวันนี้ ข่าวกีฬาออนไลน์ สดใหม่ทุกวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง ตารางบอล ผลบอล ข่าวกีฬาทั่วโลก ข่าวกีฬาทั่วไป บทวิคราะห์บอล footballhits98 com.ข่าวฟุตบอล https://footballhits98.com/ เมื่อพูดถึงเว็บข่าวกีฬาออนไลน์แล้วนั้น แน่นอนเลยว่า มีหลากหลายเว็บไซต์ ให้ท่าน

bolaresminet
31 Oct 2020

Pastinya lisensi hanya akan diberikan kepada situs yang sudah teruji melalui tinjauan oleh pihak terkait. Jika kriteria sudah situs judi bola online terpenuhi, maka situs tersebut layak dipertimbangkan untuk jadi situs gacoan anda.

gbwomensvolleyball
27 Oct 2020

Tersedia nya customer service yang stand-by selama 24 jam untuk melayani anda tentu saja akan sangat membantu, bila para pemain mengalami kendala atau untuk konfirmasi deposit, penarikan serta ketika melakukan claim bonus. Untuk urusan transaksi deposit atau sbobet penarikan, kami menyediakan metode seperti transfer bank, E-money, serta via deposit pulsa tanpa potongan.

pokerbri
27 Oct 2020

Oleh karena itu pihak depoqq sebagai situs judi online yang dapat diandalkan, berusaha untuk memberikan bonus sebesar mungkin kepada para pelangannya. Depoqq menyadari bahwa tanpa adanya dukungan depo.poker para pelanggan maka situs ini tidak akan berkembang seperti saat ini.

astonpkv
23 Oct 2020

Agen PKV Games Terpercaya untuk Pemain Judi Online Indonesia, Daftar situs Judi QQ Online 24 Jam, Aston PKV Games Terbaik Untuk Bermain Judi Poker DominoQQ PKV. Situs judi PKV Games terpercaya dengan minimal deposit sebesar 20 ribu anda sudah bisa bermain judi poker online terbaik dengan game aston poker favorit seperti Domino99 online, BandarQ online, Sakong, Capsa Susun, dan yang terbaru Perang Baccarat.

omenex
22 Oct 2020

รีวิวเว็บคาสิโนออนไลน์ Omenex 10 อันดับคาสิโน มาใหม่ ไฟแรง รวมเว็บคาสิโนที่ต้องเลือกก่อนเล่น พร้อมโปรโมชั่นมากมาย รวมไว้ในที่เดียว. เราได้คัดสรรหาเว็บที่ดีที่สุด มารวมไว้ในที่เดียว W88 พร้อมรายละเอียดของแต่ละเว็บ ไม่ว่าจะเป็น ความแตกต่างของแต่ล่ะคาสิโน หรือ โปรโมชั่นที่คุ้มที่สุด พร้อมกับวิธีสมัคร หรือ ช่องทางในการสมัครสมาชิกคาสิโนออนไลน์ ให้ท่านดังนี้.

22 Oct 2020

mau ke ban hang tap hoa ONETECH nhan thi cong lap dat ke tap hoa gia tot va kieu dang hien dai. Giao hang mien phi - phan phoi toan quoc - vat lieu dung chuan - chat luong tuyet hao - gia thanh hop ly, san xuat nhieu mau ma.

16 Oct 2020

kệ gỗ trưng bàykệ gỗ trưng bàykệ gỗ trưng bàykệ gỗ trưng bàykệ gỗ trưng bày

beminepersian
15 Oct 2020

อ่านข่าวกีฬา ข่าวบอล เรารวบมาไว้ให้คุณแล้วพร้อมทั้งบทความต่างๆที่คุณต้องชื่นชอบ ข่าวกีฬาต่างๆที่มาใหม่ล่าสุด ข่าวกีฬามากมาย พร้อมอัปเดตตลอด 24 ชม. เพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวกีฬาต่างๆเกมส์การแข่งขันที่คุณเชียร์และอยากรู้ภายในตอนนี้ เราคัดสรรมาให้คุณอ่านโดยทางเราได้สรุปและจับประเด็นเด็ดๆเพื่อคุณโดยเฉพาะ

taruhanbaccarat
15 Oct 2020

Faktor yang tidak kalah penting untuk meningkatkan kualitas permainanmu adalah banyaknya opsi transaksi yang disediakan. Pilihalah situs judi dadu online uang asli yang judi online menyediakan banyak opsi transaksi. Depocasino menyediakan opsi transaksi melalui bank lokal, aplikasi dana / ovo, dan transfer pulsa.

yogalexander
13 Oct 2020

Situs taruhan Poker Domino yang menyediakan Pkv Games Terlengkap. Tersedia 9 macam permainan dalam 1 akun main saja. Tersedia juga Bonus besar yang sudah menanti kamu di situs Domino168. Daftarkan diri anda sekarang juga! Link daftar disini : http://domino168hebat.com/

13 Oct 2020

Giá kệ bày hàng ONETECH Giá kệ chứa hàng tạp hóa dạng lưới ô vuông với phổ thông điểm mạnh vượt trội về chiếc mã, kích thước, độ bền, giá thành nên hiện đang được bán rất chạy trên thị phần, dễ chuyển động và thuận tiện sắp xếp hàng hóa, sản phẩm. Báo giá kệ bày hàng tạp hóa, kệ để hàng tạp hóa. Gía tốt Nhất.- Lắp Đặt Trọn Gói Miễn Phí.

08 Oct 2020

Onetech là đơn vị phân phối kệ siêu thị giá rẻ, chất lượng cao, uy tín và lớn nhất Việt Nam hiện nay. đến sở hữu Onetech, khách hàng mang thể chọn lọc được rộng rãi cái giá kệ bày hàng, thiết kế đẹp và phù hợp mang mọi ko gian trưng bày tại những siêu thị, cửa hàng tạp hóa, thời trang, mỹ phẩm… https://onetechgroup.com.vn/gia-ke-sieu-thi

filipinoreporter
05 Oct 2020

รีวิวคาสิโนออนไลน์ ที่ได้ข้อมูลมาจากผู้ใช้บริการและผู้เชี่ยวชาญของ Filipinoreporter เข้าไปทำการทดลองเล่นเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน จนออกมาเป็นการจัดอันดับ เว็บคาสิโนมาแรง2020 ซึ่งเราจัดอันดับตามส่วนต่างๆ ของคาสิโนที่ดีนั้นควรจะมี สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คืออัตราผลตอบแทนของแต่ละเว็บ ซึ่ง UFABET ดียังไง วิธีเดียวที่จะทราบได้คือต้องเข้าดูทุกคาสิโน แต่เราไม่ในตอนนี้ไม่ต้องทำเบบนั้นเเล้ว เพราะเราได้ทำในส่วนที่ยากที่สุดนี้เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ดังนี้

filipinoreporter
05 Oct 2020

Online casino reviews That information is obtained from users and experts of Filipinoreporter Entered into a trial play for more than 1 month until it came out as a ranking. Hot casino websites 2020 Which we rank by section Of a good casino should have. The most important thing is the rate of return of each website. The only way [url=https://filipinoreporter.us/]https://filipinoreporter.us/[/url] to know is to visit every casino. But we don't have to do that right now. Because we have done this in the most difficult part.

02 Oct 2020

VITAMIA – đơn vị đi đầu cung ứng MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM TẠI VIỆT NAM. san sớt những giải pháp sức khoẻ thiên nhiên, hỗ trợ thanh lọc thân & tâm để hướng tới một cuộc sống khoẻ mạnh hơn, bình tâm và hạnh phúc thực sự. Sức Khoẻ Thân – Sức Khoẻ Tâm – Sức Khoẻ vốn đầu cơ. cung cấp các dòng MÁY LỌC NƯỚC đổi thay nguồn nước rẻ, dinh dưỡng thấp, đổi thay bắt mắt khiến cho việc hiệu quả, thường xuyên thanh lọc tâm để đổi thay thái độ sống thấp hơn.. Để với được sức khoẻ, thành công, phồn thịnh vượng, sự thăng bằng và bình an thực thụ trong nội tâm. www.vitamia.com.vn www.vitamia.com.vn www.vitamia.com.vn www.vitamia.com.vn www.vitamia.com.vn

28 Sep 2020

Dvorista situs judi poker qq online terpercaya dengan jenis permainan pkv games terbaik serta permainan judi dominoqq terhebat di indonesia. Ketika memasuki atau bermain poker tentunya ada terdapat seorang raja dewa judi poker qq online yang pastinya sangat hebat. Ada baiknya bermain poker harus mengerti terlebih dahulu kombinasi kartu yang tertinggi sampai terendah.

suhadamartinez
25 Sep 2020

Domino168 merupakan Situs Poker terbaik dijamin aman. Fairplay Player VS Player. Menyediakan bonus besar dengan berbagai macam permainan judi menarik untuk anda. Mainkan sekarang juga bersama kami.

Strana: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Nový komentář