Craftman

Datum: 22/11/2014 23:35:45

Staženo: 435x

Popis:

~BOT~   id: 7625278

 

Autor neznámý

 

 

 private ushort _ironWiresG = 0x1876;
        private ushort _copperStringG = 0x1879;
        private ushort _silverStringG = 0x1877;
        private ushort _goldStringG = 0x1878;
        private ushort _ironStringG = 0x1420;
        private ushort _formaLahveG = 0x0E7F;


Hodnocení: 3.9/10 (77 hlasy)

Download file:cs

Příkazy:

 • ,exec ironwire
 • ,exec ironwire "int pocetv"
 • ,exec ironstring
 • ,exec ironstring "int pocetv"
 • ,exec copperwire
 • ,exec copperwire "int pocetv"
 • ,exec silverwire
 • ,exec silverwire "int pocetv"
 • ,exec goldwire
 • ,exec goldwire "int pocetv"
 • ,exec formalahve
 • ,exec formalahve "int pocetv"

Kód:

using Phoenix;
using Phoenix.WorldData;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Collections;
using System.Threading;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;

namespace Scripts.DarkParadise
{
  public class Craftsman
  {
    private UOItem _zdrojB;
    private UOItem _cielB;
    private string[] _hlasky = { "You put", "You fail", "Tinkering failed", "You have failed" };
    private int _podarky;
    private int _nepodarky;

    //grafika materiálu
    private ushort _ironG = 0x1BEF;
    private ushort _copperG = 0x1BE3;
    private ushort _silverG = 0x1BF5;
    private ushort _goldG = 0x1BE9;
    private ushort _iStringG = 0x1876;
    private ushort _barrelLidG = 0x1DB8;
    private ushort _barrelStavesG = 0x1EB1;

    //color materiálu
    //_nullC - pre všetko, čo má color hodnotu 0x0000
    private ushort _nullC = 0x0000;

    //grafika nástrojov pre crafta
    private ushort _tinkerTools = 0x1EBC;

    //grafika výrobkov
    private ushort _ironWiresG = 0x1876;
    private ushort _copperStringG = 0x1879;
    private ushort _silverStringG = 0x1877;
    private ushort _goldStringG = 0x1878;
    private ushort _ironStringG = 0x1420;
    private ushort _formaLahveG = 0x0E7F;

    //color vyrobkov
    private ushort _formaLahveC = 0x0909;

    //jednotlivé menu výroby
    private string[] _iWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Iron Wire" };
    private string[] _cWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Copper Wire" };
    private string[] _sWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Silver Wire" };
    private string[] _gWires = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Gold Wire" };
    private string[] _iString = { "Tinkering", "Wires", "Wires", "Iron String" };
    private string[] _formaL = { "Carpentry", "Containers & Cont. parts", "Containers & Cont. parts", "Forma na lahve" };

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 Iron ingot 
    /// Skill -- Tinkering 0.0
    /// </summary>
    [Executable]
    public void IronWire()
    {
      IronWire(0);
    }
    [Executable]
    public void IronWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _iStringG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_iWires, pocetV, _tinkerTools, table, _ironWiresG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 Iron wire 
    /// Skill -- Tinkering 35 + 35 blacksmithy 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void IronString()
    {
      IronString(0);
    }
    [Executable]
    public void IronString(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _ironG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_iString, pocetV, _tinkerTools, table, _ironStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 copper ingot 
    /// Skill -- Tinkering 15,0 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void CopperWire()
    {
      CopperWire(0);
    }
    [Executable]
    public void CopperWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _copperG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_cWires, pocetV, _tinkerTools, table, _copperStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 sivler ingot 
    /// Skill -- Tinkering 20,0 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void SilverWire()
    {
      SilverWire(0);
    }
    [Executable]
    public void SilverWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _silverG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_sWires, pocetV, _tinkerTools, table, _silverStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 1 gold ingot 
    /// Skill -- Tinkering 25,0 
    /// </summary>
    [Executable]
    public void GoldWire()
    {
      GoldWire(0);
    }
    [Executable]
    public void GoldWire(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material = { _goldG, _nullC };
      table.Add(1, material);

      Craftenie(_gWires, pocetV, _tinkerTools, table, _goldStringG, _nullC);
    }

    /// <summary>
    /// Materiál -- 2 barrel staves, 2 barrel lid 
    /// Skill -- Carpentry 90,0
    /// </summary>
    [Executable]
    public void FormaLahve()
    {
      FormaLahve(0);
    }
    [Executable]
    public void FormaLahve(int pocetV)
    {
      Hashtable table = new Hashtable();
      ushort[] material1 = { _barrelLidG, _nullC, 2 };
      ushort[] material2 = { _barrelStavesG, _nullC, 2 };

      table.Add(1, material1);
      table.Add(2, material2);

      Craftenie(_formaL, pocetV, _tinkerTools, table, _formaLahveG, _formaLahveC);
    }

    /// <summary>
    /// Základ craftenia pre výrobky, pre ktoré je potrebné len jeden materiál na výrobu
    /// menu - craftské menu pre daný výrobok
    /// pocet - udáva číslo, koľko výrobkov chce vyrobiť
    /// tool - grafika crafstkého nástroja, ktoré je potrebné pre daný výrobok
    /// mastros - hashtabulka kde value = pole s hodnotami materiálu, grafika, color a počet daného materiálu
    /// vyrobokG - grafika výsledného výrobku
    /// vyrobokC - color výsledného výrobku
    /// </summary>
    public void Craftenie(string[] menu, int pocet, ushort tool, Hashtable matros, ushort vyrobokG, ushort vyrobokC)
    {
      //grafika a množštvo materiálu, ktorého počet je najmenší pri výrobe
      ushort matG = 0x000;
      int amount = 0;
      _podarky = 0;
      _nepodarky = 0;

      //kontrola nástrojov
      UOItem tools = World.Player.Backpack.AllItems.FindType(tool, _nullC);
      if (tools.Amount < 1)
      {
        UO.PrintWarning("Chyba ti nastroj, koncim!");
        return;
      }
      
      TargetContainers();
    
    slucka:
      foreach (DictionaryEntry de in matros)
      {
        ushort[] temp = (ushort[])de.Value;
        //ushort mnozstvo = (ushort)((int)de.Key * 20);

        if (amount > temp[2])
        {
          amount = (int)temp[2];
          matG = temp[0];
        }

        if (UO.Count(temp[0]) < temp[2])
        {
          UOItem material = _zdrojB.AllItems.FindType(temp[0], temp[1]);
          if (material.Amount > 0)
            material.Move((ushort)(temp[2] * 20), World.Player.Backpack.Serial);
          else
          {
            UO.PrintWarning("Nedostatok materialu u zdroje, koncim!");
            Presun(vyrobokG, vyrobokC, matros);
            return;
          }
        }
      }

      do
      {
        UO.Print(_podarky == pocet);
        if (pocet > 0)
        {
          if (_podarky == pocet)
          {
            Presun(vyrobokG, vyrobokC, matros);
            return;
          }
        }

        //UO.PrintInformation("Vyrabam");
        UO.WaitMenu(_iWires);
        tools.Use();
        Journal.WaitForText(true, _hlasky);

        if (UO.InJournal("You put"))
          _podarky++;
        else
          _nepodarky++;

        UO.DeleteJournal();
      }
      while (UO.Count(matG) > amount);

    goto slucka;
    }

    private void Presun(ushort vyrobokG, ushort vyrobokC, Hashtable matros)
    {
      foreach (DictionaryEntry de in matros)
      {
        ushort[] temp = (ushort[])de.Value;

        //prenesiem výrobky do bedne + vrátim materiál na pôvodné miesto
        UO.PrintInformation("Prenasam vyrobky a materialy");
        UOItem vyrobky = World.Player.Backpack.AllItems.FindType(vyrobokG, vyrobokC);
        UOItem materialy = World.Player.Backpack.AllItems.FindType(temp[0], temp[1]);

        vyrobky.Move(0, _cielB.Serial);
        materialy.Move(0, _zdrojB.Serial);
      }
    }

    private void TargetContainers()
    {
      UO.PrintInformation("Vyber bednu z matrosom!");
      _zdrojB = new UOItem(UIManager.TargetObject());
      UO.Wait(100);
      UO.PrintInformation("Vyber bednu na hotove vyrobky");
      _cielB = new UOItem(UIManager.TargetObject());

      _zdrojB.Use();
      _cielB.Use();
    }
  }
}

Strana: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
cebanpoker
29 Jan 2021

Sejak tahun 2017 hingga saat ini Cebanqq terus bergerak untuk menerbangkan eminensi website judi online. Anda bisa meraih pelayanan transaksi pkv games yang cepat, konsumen service yang ramah, dan kemudahan cebanqq untuk menang disini. Abdi menyadari bahwa kepuasaan dari seseorang bettor yakni penutup untuk menjadi agen poker online yang sukses.

boxingmuaythainet
27 Jan 2021

Muay Thai Boxing is just a much favored sport in the entire of Thailand, and a well loved entertainment in most parts of the world. It is certainly popular than some other sport in Thailand. Muay Thai Boxing is just a very rigorous art that will require much more energy, concentration, and intelligence when compared with western style boxing. That much revered sport muaythai is embedded in the real history of Thailand, and dates back over a huge selection of years.

22 Jan 2021

Anda memang harus memainkan permainan judi bola online bersama Situs Bola Terpercaya Bola168 ini untuk Anda. Saat ini permainan judi bola online menjadi permainan yang dicari banyak orang. Ini karena keuntungan dalam permainan ini ada banyak dan bisa membuat anda mendapatkan banyak uang. Klik Disini : 139.180.187.232/

Layarkaca
04 Jan 2021

INDOFILM merupakan Situs Nonton Layarkaca21 Online Terlengkap yang menyediakan film film berkualitas dan Layarkaca21 tentunya sangat cocok untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu luang di antara kesibukan Anda.

lk21onlineweb
04 Jan 2021

Meskipun begitu, nonton LK21 online tentu tidak akan menarik jika tidak ada cemilan yang menemani. Pastikan Anda sudah menyiapkan cemilan ringan dan minuman segar untuk menemani aktifitas nonton film Anda agar semakin seru dan menyenangkan. Selain itu, tentu Anda juga harus memastikan LK21 quota internet Anda mencukupi. Karena situs nonton film online tidak masuk kedalam unlimited youtube, biasanya pengguna internet akan dikenakan biaya menggunakan browser. Atau jika Anda ingin menonton film dengan nyaman tanpa terganggu iklan atau buffering, Anda bisa memilih opsi mendownloadnya terlebih dahulu.

allfootballnewsweb
31 Dec 2020

ข่าวฟุตบอลเว็บข่าวกีฬาออนไลน์ในอเมริกาและต่างประเทศพร้อมเกาะติดทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมอัพเดทตลอด 24 ชั่วโมงโดย FootballArena88 เว็บไซต์รายงานข่าวฟุตบอล ข่าวกีฬาออนไลน์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในกีฬาเป็นต้นซึ่งในวงการฟุตบอลนั้นทางเว็บไซต์มีทีมงาน ข่าวฟุตบอลล่าสุด ค่อยๆเกาะติดสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและทางเว็บไซต์ยินดีนำเสนอเป็นอย่างยิ่ง ข่าวสารสำหรับคุณโดยส่วนตัวที่ติดตามเรียนรู้ได้ทันทีที่เว็บไซต์ของเรา

onlinesportsnews
31 Dec 2020

นอกจากลีกฟุตบอล ในต่างประเทศแล้วนั้น ยังมีการนำเสนอ เรื่องราวข่าวสาร ของวงการลูกหนังในบ้านเราเอง ที่มีพร้อมอัพเดทให้คุณ ได้อ่าน ได้ติดตามรับชม อาทิเช่น ข่าวเกี่ยวกับวงการ วอลเลย์บอล, มวย, กอล์ฟ, เทนนิส, บาสเก็ตบอล, แบตมินตัน และที่ขาดไม่ได้เลย คือวงการฟุตบอล ข่าวฟุตบอลไทยลีก ที่กำลังได้รับความนิยม เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งท่านจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารอย่างแน่นอน และที่สำคัญ ข่าวฟุตบอลล่าสุด ถ้าหากใครเป็นคอบอลช้างศึก คุณต้องติดตามเว็บของเรา เพราะเมื่อมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น เราพร้อมอัพเดทให้คุณได้ทราบทันที ตลอด 24 ชม.

onlinesportsworld
28 Dec 2020

ข่าวกีฬา Superkick365.com เว็บไซต์รายงานข่าวกีฬาอันดับ 1 ที่จะให้ทั้งสาระความรู้ความบันเทิงที่ได้รับการตอบรับจากแฟน ข่าวกีฬาออนไลน์วันนี้ ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องราวในวงการฟุตบอล ข่าวกีฬาข่าวฟุตบอลเว็บไซต์ข่าวออนไลน์อันดับ 1 ข่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผลบอลสดประวัติกีฬา TOP10 เรื่องฟุตบอลที่น่าสนใจอัพเดทตลอด 24 ชั่วโมง

extremesoccer
28 Dec 2020

ข่าวกีฬาออนไลน์ อ่านข่าวบอล โดย extremesoccer89 com ซึ่งถือเป็นเว็บไซต์รวม ข่าวกีฬาออนไลน์ โดยจะเสนอข่าวกีฬาจากทั่วทุกมุมโลก. Extremesoccer89 พร้อมนำเสนอ ข่าวกีฬาออนไลน์วันนี้ ข่าวฟุตบอลต่างประเทศ ทั่วโลกพร้อมอัพเดทตลอด 24 ชม. ที่มีครบทุกเรื่องราว เกี่ยวกับวงการฟุตบอล และกีฬาอื่นๆ อีกมาหมาย การรายงานข่าวสาร

maklerkassel
10 Dec 2020

Pflegeversicherung in den meisten Fällen, können die Kosten für ein Pflegeheim nicht von dem Pflegebedürftigen selbst getragen werden. Der Gesetzgeber kann dessen Kinder in die Pflicht, wenn das Vermögen des zu pflegenden aufgebraucht ist. Nur eine private Pflegeversicherung Pflegetagegeldversicherung Hallesche Pflegeversicherung Kassel kann dem Versicherten im Falle der Pflegebedürftigkeit seine finanzielle Unabhängigkeit sowie den Schutz des persönlichen bzw.

footballhits98
26 Nov 2020

ข่าวฟุตบอล ข่าวฟุตบอลวันนี้ ข่าวกีฬาออนไลน์ สดใหม่ทุกวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง ตารางบอล ผลบอล ข่าวกีฬาทั่วโลก ข่าวกีฬาทั่วไป ข่าวบอลวันนี้ บทวิคราะห์บอล footballhits98 com.ข่าวฟุตบอล เมื่อพูดถึงเว็บข่าวกีฬาออนไลน์แล้วนั้น แน่นอนเลยว่า มีหลากหลายเว็บไซต์ ให้ท่าน

footballhits98
26 Nov 2020

ข่าวฟุตบอล ข่าวฟุตบอลวันนี้ ข่าวกีฬาออนไลน์ สดใหม่ทุกวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง ตารางบอล ผลบอล ข่าวกีฬาทั่วโลก ข่าวกีฬาทั่วไป บทวิคราะห์บอล footballhits98 com.ข่าวฟุตบอล https://footballhits98.com/ เมื่อพูดถึงเว็บข่าวกีฬาออนไลน์แล้วนั้น แน่นอนเลยว่า มีหลากหลายเว็บไซต์ ให้ท่าน

bolaresminet
31 Oct 2020

Pastinya lisensi hanya akan diberikan kepada situs yang sudah teruji melalui tinjauan oleh pihak terkait. Jika kriteria sudah situs judi bola online terpenuhi, maka situs tersebut layak dipertimbangkan untuk jadi situs gacoan anda.

gbwomensvolleyball
27 Oct 2020

Tersedia nya customer service yang stand-by selama 24 jam untuk melayani anda tentu saja akan sangat membantu, bila para pemain mengalami kendala atau untuk konfirmasi deposit, penarikan serta ketika melakukan claim bonus. Untuk urusan transaksi deposit atau sbobet penarikan, kami menyediakan metode seperti transfer bank, E-money, serta via deposit pulsa tanpa potongan.

pokerbri
27 Oct 2020

Oleh karena itu pihak depoqq sebagai situs judi online yang dapat diandalkan, berusaha untuk memberikan bonus sebesar mungkin kepada para pelangannya. Depoqq menyadari bahwa tanpa adanya dukungan depo.poker para pelanggan maka situs ini tidak akan berkembang seperti saat ini.

astonpkv
23 Oct 2020

Agen PKV Games Terpercaya untuk Pemain Judi Online Indonesia, Daftar situs Judi QQ Online 24 Jam, Aston PKV Games Terbaik Untuk Bermain Judi Poker DominoQQ PKV. Situs judi PKV Games terpercaya dengan minimal deposit sebesar 20 ribu anda sudah bisa bermain judi poker online terbaik dengan game aston poker favorit seperti Domino99 online, BandarQ online, Sakong, Capsa Susun, dan yang terbaru Perang Baccarat.

omenex
22 Oct 2020

รีวิวเว็บคาสิโนออนไลน์ Omenex 10 อันดับคาสิโน มาใหม่ ไฟแรง รวมเว็บคาสิโนที่ต้องเลือกก่อนเล่น พร้อมโปรโมชั่นมากมาย รวมไว้ในที่เดียว. เราได้คัดสรรหาเว็บที่ดีที่สุด มารวมไว้ในที่เดียว W88 พร้อมรายละเอียดของแต่ละเว็บ ไม่ว่าจะเป็น ความแตกต่างของแต่ล่ะคาสิโน หรือ โปรโมชั่นที่คุ้มที่สุด พร้อมกับวิธีสมัคร หรือ ช่องทางในการสมัครสมาชิกคาสิโนออนไลน์ ให้ท่านดังนี้.

22 Oct 2020

mau ke ban hang tap hoa ONETECH nhan thi cong lap dat ke tap hoa gia tot va kieu dang hien dai. Giao hang mien phi - phan phoi toan quoc - vat lieu dung chuan - chat luong tuyet hao - gia thanh hop ly, san xuat nhieu mau ma.

16 Oct 2020

kệ gỗ trưng bàykệ gỗ trưng bàykệ gỗ trưng bàykệ gỗ trưng bàykệ gỗ trưng bày

Strana: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Nový komentář