Rychlo spouštění UO Mapy

Jak rychle spustit poklikáním na ikonu UOAM?

Kalibrace UO Mapy

Popis jak kalibrovat UO Mapu.