Inscript v2

Zapínání ,insc "kouzlo"  do parametru..

Goldenscale Shield

Kontrola, zde je v ruce štít , pokud JE a je šupina v ba´tohu, tak použije,..